top of page

Hjelp til de som hjelper


UniConnect vil fra i dag by på gratis kompetanse, rådgivning og bredt kommersielt nettverk for ideelle organisasjoner, stiftelser, fundraising, non-profit foretak og andre som ser sin mulighet til bidra for fellesskapet i situasjonen vi befinner oss i, relatert til coronaviruset/COVID-19. Tjenester UniConnect leverer finner du her: https://www.uniconnect.no/tjenester.

Områdene som vil prioriteres er barn og unge i dysfunksjonelle hjem, vold i hjemmet, helsetjenester for fellesskapet, eldre og syke, mental helse, funksjonshemmede, samt grupper i samfunnet som allerede før coronaens inntog har møtt på utfordringer men blir tilsidesatt i den krisen vi står i.

Kommersielle aktører som byr på tjenester for generelt bedre hverdag for fellesskapet - med hovedfokus på barn og unge, psykisk helse, mennesker med nedsatt funksjon og eldre er også velkommen til å ta kontakt.

For å komme i gang, ta kontakt på gryhege@uniconnect.no med en kort beskrivelse av ditt virke og informasjon om hva du trenger hjelp til - så kan vi sammen se på hvilke tjenester UniConnect kan bidra med.


Hilsen Gry

Comentários


bottom of page